Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΡΑΣΙΑ
Ποικιλίες, Υποκείμενα, ΣχήματαΗ ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε είναι μια Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1985 στην παραγωγή, έρευνα και διάθεση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας.
Έχει μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και ιδιαίτερα στον αμπελοϊνικού τομέα (ελληνικές και ξένες ποικιλίες αμπέλου) καθώς επίσης και στον τομέα των οπωροφόρων δένδρων.
Χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές μέσω του εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας που διαθέτει, παράγει το σύνολο των υποκειμένων και ποικιλιών των οπωροφόρων δένδρων καθώς επίσης και των ακτινιδίων.
Σήμερα ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις, προχώρησε σε συνεργασία με μεγάλους ερευνητικούς και παραγωγικούς οίκους του εξωτερικού, που κατέχουν τα δικαιώματα νέων και δυναμικών ποικιλιών (C.R.P.V, TAGLIANI INTERNATIONAL, VIVAI F. LII ZANZI, IPS) με στόχο την παραγωγή και διακίνηση στην Ελληνική αγορά των εγγυημένων αυτών ποικιλιών.

Στον τομέα της κερασιάς έχει σε αποκλειστικότητα 7 νέες αυτογόνιμες ποικιλίες από τον Ιταλικό οργανισμό C.R.P.V (CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI)

Η καλλιέργεια της κερασιάς τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη δένδρων. Αυτό οφείλεται στις ικανοποιητικές έως και υψηλές τιμές που πετυχαίνουν τα κεράσια τα τελευταία χρόνια. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, παρ’ όλο που στη συνέχεια παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα. Ενώ πρόκειται για μια λίγο πιο πρώιμη χρονιά και οι τιμές των πρώιμων ποικιλιών αναμένεται να είναι πολύ καλές, εντούτοις σε ορισμένες περιοχές τα κεράσια δεν έδεσαν όσο θα έπρεπε. Φαίνεται ότι ο ήπιος χειμώνας συνετέλεσε στο να είναι μειωμένη η παραγωγή.
Παρακολουθούμε λοιπόν να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς η καλλιέργεια της κερασιάς και συνεχώς να εμφανίζονται νέες ποικιλίες αλλά και υποκείμενα. Οι νέες αυτές ποικιλίες σε συνδυασμό με τα νέα υποκείμενα και τις νέες τεχνικές φύτευσης, δίνουν στην κερασοκαλλιέργεια μια νέα προοπτική.

Υποκείμενα:

Τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια της κερασιάς είναι :

 P.Μahaleb: είναι κατάλληλο για μέρη φτωχά, λιτά, ελαφριά, χαλικώδη, ασβεστούχα, αλλά καλά στραγγιζόμενα. Πολύ ευαίσθητο στην ασφυξία, και στο βακτήριο‘A.tumefanciens’ και σε πολλές άλλες ασθένειες του ριζικού συστήματος. Το ριζικό σύστημα είναι πυκνό με άριστη στήριξη και χωρίς παραφυάδες. Διαφέρει η ζωηρότητα ανάλογα με την προέλευση των σπόρων.
 SL 64: κλωνική επιλογή του P. Mahaleb, προτιμάται περισσότερο από το P. Mahaleb, καθώς κρατάει όλα τα θετικά αλλά έχει 20% μικρότερη ζωηρότητα. Ομοιόμορφο φυτό, πολλαπλασιάζεται in vitro ή με μοσχεύματα, έχει μια άριστη συγγένεια με όλες τις ποικιλίες και μια πρώιμη είσοδο στην καρποφορία. Ιδανικό για επαναφύτευση (κουρασμένα εδάφη). Δεν είναι κατάλληλο για ανθεκτικά και βαριά εδάφη
 Colt: διασταύρωση του P.avium & P. Pseudocerasus. Kλωνική επιλογή που έχει επιτευχθεί στο East Malling, έχει επιφανειακό ριζικό σύστημα, καλή στήριξη των δέντρων, ανθεκτικό στο ασβέστιο, ανεκτικό στην φυτόφθορα, υψηλή αντοχή στην εξάντληση των εδαφών, είναι λίγο ανθεκτικό στην έλλειψη νερού και στο A.tumefaciens. Πρώιμο στην παραγωγή, καλύτερη παραγωγή σε σχέση με το άγριο, η ζωηρότητα του είναι 10-15% κατώτερη σε εδάφη βαθιά και γόνιμα το ξεπερνά.
 CAB 6P ( P. cerasus): Κλωνική επιλογή της Βυσσινιάς που έχει ζωηρότητα κατά 20% μικρότερη σε σχέση με το Άγριο. Κατάλληλο για διάφορους τύπους εδαφών ακόμα και βαριών. Βγάζει παραφυάδες και δίνει μέτρια στήριξη.
Επιλέγεται για το καλύτερο παραγωγικό δυναμικό του σε σχέση με το Άγριο και το Colt δεν φαίνεται όμως να καθιερώνεται.
 MAxMA 14 : ( P. mahaleb x P.avium): Επιλογή της Lyle Brooks του Oregon των Η.Π.Α. Χαρακτηρίζεται για την καλή συγγένεια με τις ποικιλίες, την έλλειψη παραφυάδων και την μεγάλη προσαρμοστικότητα στις διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι ανθεκτικό στο Βακτηριακό Καρκίνο, στην έλλειψη Σιδήρου (Fe) και έχει μικρότερη ζωηρότητα περίπου στα 2/3 σε σχέση με το Άγριο. Επίσης έχει πρώιμη είσοδο στην παραγωγή.
 GISELA 5 : Είναι Γερμανικής προέλευσης του πανεπιστημίου ‘’ Giessen” . Υποκείμενο νάνο (50% πιο νάνο από το άγριο)που δίνει υψηλή καρποφορία με καλό μέγεθος καρπών. Συστήνεται σε εδάφη γόνιμα και αρδευόμενα. Απαιτείται διαφορά θερμοκρασίας μέρα με νύκτα γύρω στους 10°C.
 GISELA 6 : Είναι μέτριας ζωηρότητας υποκείμενο. Είναι 30% πιο νάνο από το άγριο. Ανθεκτικότερο στην έλλειψη υγρασίας σε σχέση με το Gisela 5. Μπαίνει γρήγορα στην καρποφορία. Είναι ιδανικό για ελαφρά εδάφη ή βαριά εδάφη χωρίς δυνατότητα άρδευσης.
 Piku 1: Πρόκειται για ένα νέο γερμανικό υποκείμενο, το οποίο δίνει 30-45% νανισμό σε σχέση με το άγριο. Αποδίδει καλά σε ελαφρά εδάφη χωρίς άρδευση και με πολύ καλά αποτελέσματα στο μέγεθος του καρπού.
 Piku 3: Πρόκειται για ένα πολύ ζωηρό νέο υποκείμενο. Παράγει πάρα πολύ και για πολλά χρόνια. Δεν είναι απαραίτητη η άρδευση.
 Piku 4: Νέο ημινάνο υποκείμενο (40-50% μειωμένη ανάπτυξη σε σχέση με το άγριο). Αποδίδει πολύ καλά σε στεγνά και αμμώδη εδάφη.


Τρόποι φύτευσης:

Οι κερασιές φυτεύονται σε κύπελλο, χαμηλό κύπελλο, παλμέτα και κυπαρισσάκι (fusetto).

• Για το κύπελλο οι διαστάσεις φύτευσης είναι 5x6 – 6x6 m (28-33δένδρα/στρ)
• Για το χαμηλό κύπελλο οι διαστάσεις φύτευσης είναι 4x5 – 4,5x5m (45-50 δένδρα/στρ)
• Για την παλμέτα οι διαστάσεις φύτευσης είναι 5x4 – 4x4m (50-62 δένδρα/στρ)
• Για το κυπαρισσάκι οι διαστάσεις φύτευσης είναι 4x1,5 – 4x2m (125-165 δένδρα/στρ)

Τα τελευταία χρόνια προτιμάται το χαμηλό κύπελλο και το κυπαρισσάκι. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται αυτά τα δύο σχήματα είναι ότι έχουμε χαμηλότερο κόστος καλλιέργειας, γρηγορότερη είσοδο στην παραγωγή (κυπαρισσάκι), καλύτερη ποιότητα καρπού. Ιδανικά υποκείμενα για πυκνά σχήματα(κυπαρισσάκι, χαμηλό κύπελο) είναι το Maxma 14, Gisela 6, Piku 1, Piku 4. Στο εξωτερικό χρησιμοποιείται πάρα πολύ και το Gisela 5, κυρίως σε βορειότερα μέρη από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα για το Gisela 5 δεν ήταν παρόμοια με αυτά των άλλων χωρών. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και της νύκτας, στη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι ένας αρνητικός παράγοντας.Ποικιλίες:

Sweat Early® – Panaro 1:

Προϊόν διασταύρωσης B. Burlat x Sunburst στο Πανεπιστήμιο της Bologna. Είναι η πιο πρώιμη ποικιλία της συγκεκριμένης σειράς. Ωριμάζει 2 με 4 ημέρες πρίν από τη B. Burlat. Έχει μεσοπρώιμη πλούσια ανθοφορία και είναι αυτογόνιμη. Το μέγεθος του καρπού φτάνει τα 10 gr. Είναι ζωηρή ποικιλία και δίνει πολλά πλάγια κλαδιά. Έχει μεσαίο-μακρύ μίσχο και η επιδερμίδα της έχει ένα έντονο γυαλιστερό κόκκινο σκούρο χρώμα. Είναι ανθεκτική στη βροχή και δεν σχίζει όπως οι αντίστοιχες πρώιμες ποικιλίες. Για την εποχή της έχει πολύ ψηλά ζάχαρα > 15° Brix και η οξύτητά της είναι γύρω στο 4 g/l malic acid.


.Early Star®- Panaro 2:


Προϊόν διασταύρωσης B. Burlat x Stella στο Πανεπιστήμιο της Bologna . Ωριμάζει 2 με 4 ημέρες μετά τη B. Burlat. Έχει μεσοπρώιμη ανθοφορία και είναι αυτογόνιμη. Το μέγεθος του καρπού φτάνει τα 10-11 gr. Είναι πολύ ζωηρή ποικιλία και θέλει «τσιμπήματα» για να δώσει πλάγια βλάστηση. Ο καρπός της έχει σκούρο κόκκινο χρώμα και εξαιρετική γεύση. Ο πυρήνας του καρπού είναι μεσαίος-μικρός. Για πρώιμη ποικιλία, είναι ανθεκτική στο σχίσιμο από τη βροχή και τη μονήλια. Τα ζάχαρα στον καρπό φτάνουν 14,9 Brix.


Grace Star®:


Προέκυψε από την B. Burlat στο Πανεπιστήμιο της Bologna . Πρώιμη πλούσια άνθηση. Ζωηρό δένδρο με έντονη πλάγια βλάστηση. Εποχή ωρίμανσης 10 με 12 ημέρες μετά την B. Burlat. Μέσο βάρος καρπού 10 με 12 gr. Έχει μακρύ μίσχο και μέτριο πυρήνα. Η επιδερμίδα του καρπού είναι έντονα γυαλιστερή πορφυρή κόκκινη. Είναι πολύ γλυκιά (17 Brix) με πολύ ωραία γεύση. Είναι αυτογόνιμη και πολύ ανθεκτική στο “cracking”.Blaze Star®:

Διασταύρωση Lapins x Durone στο Πανεπιστήμιο της Bologna. Ενδιάμεσης άνθησης. Η εποχή ωρίμανσης είναι 12 με 14 ημέρες μετά την B. Burlat. Ζωηρή ποικιλία. Μέσο μέγεθος καρπού 8 με 9 gr. Το χρώμα της επιδερμίδας είναι σκούρο κόκκινο. Ο καρπός έχει πολύ καλή γεύση και τα ζάχαρα του φτάνουν τα 16,5 Brix. Είναι αυτογόνιμη ποικιλία με πολύ καλη παραγωγή. Έχει μεγάλο μίσχο και μεσαίο πυρήνα. Ενδιάμεσης αντοχής στη μονήλια.
Black Star®:

Προέκυψε από διασταύρωση Lapins x B Burlat στο Πανεπιστήμιο της Bologna. Ποικιλία μεσαίας ζωηρότητας(Πλαγιόκλαδη). Αυτογόνιμη ποικιλία. Πολύ καλή παραγωγή. Ωριμάζει 16 με 18 ημέρες μετά τη B. Burlat. Μέγεθος καρπού 11 με 12 gr. Η επιδερμίδα είναι σκούρα γυαλιστερή κόκκινη. Η γεύση του καρπού είναι πολύ γλυκιά(>18Brix). Ο μίσχος είναι μεσαίος προς μεγάλος και ο πυρήνας είναι κι αυτό μεσαίου μεγέθους. Πολύ ανθεκτική στο “cracking”.Lala Star®:


Προέκυψε από διασταύρωση της Lambert Compact x Lapins στο Πανεπιστήμιο της Bologna. Είναι μεσαίας-όψιμης άνθησης ποικιλία, ενώ η εποχή ωρίμανσης είναι 22 με 24 ημέρες μετά τη B. Burlat. Μεγεθος καρπού 9 – 10 gr. Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία. Η σάρκα είναι κόκκινη, η επιδερμίδα όμως είναι γυαλιστερή σκούρα κόκκινη Ο μίσχος είναι μεσαίος και το κουκούτσι επίσης μεσαίο. Μπαίνει γρήγορα σε παραγωγή και είναι spur ποικιλία. Είναι και αυτή αυτογόνιμη ποικιλία.


Big Star®:

Πρόκειται για την πιο καινούρια ποικιλία της σειράς Star. Προήλθε από διασταύρωση Lapins x Lapins στο Πανεπιστήμιο της Bologna. Είναι αυτογόνιμη ποικιλία και ωριμάζει 20-25 ημέρες μετά από τη Burlat . Έχει πολύ πλούσια ανθοφορία και ξεκινάει 1-2 ημέρες μετά την Burlat. Μεσαίας ζωηρότητας δένδρο, με ορθόκλαδη συμπεριφορά, αλλά και μερική πλάγια βλάστηση. Καλή και σταθερή παραγωγή, με μεγάλο μέγεθος καρπού(12 γρ). Η επιδερμίδα του έχει έντονο σκούρο κόκκινο χρώμα, ενώ έχει μακρύ μίσχο και μεσαίο-μικρό κουκούτσι. Ο καρπός είναι ανθεκτικός στο σχίσιμο. Τα ζάχαρα φτάνουν πάνω από 15Brix, ενώ η οξύτητα 5,1 g/l malic acid.
Οι παραπάνω ποικιλίες αποτελούν ίσως την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την καλλιέργεια της κερασιάς. Ο παραγωγός που θα επιλέξει κάποια από αυτές θα έχει πολλαπλά οφέλη. Όλες είναι αυτογόνιμες. Είναι προστατευμένες ποικιλίες «πατενταρισμένες». Ο παραγωγός δηλαδή θα μπορεί να τις πουλάει με το όνομα τους και αυτό θα τον ξεχωρίζει από τους άλλους με τις κοινές ποικιλίες. Έχουν εξαιρετικό μέγεθος καρπού και σε σχέση με τις κλασικές ποικιλίες είναι πιο ανθεκτικές στο σχίσιμο. Είναι ευκαιρία τα επόμενα χρόνια με αυτές τις ποικιλίες άλλα και τα νέα πυκνά σχήματα να πάρουμε το μερίδιο της αγοράς που μας ανήκει στην Ευρώπη.


Άρης Κωνσταντινίδης
Γεωπόνος ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου